روزنوشت های یک لاک پشت

how is the feeling of being a loser ?

Ask me...

   + تی تی ; ۱:٤٢ ‎ق.ظ ; ٢٥ شهریور ۱۳٩٥
comment نظرات ()

there will be a time ...

بعضیارم واگذار میکنی به خدا...

   + تی تی ; ۱:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱ شهریور ۱۳٩٥
comment نظرات ()

Iran ?

از غربتی به غربت دیگر...

   + تی تی ; ۱:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱٢ تیر ۱۳٩٥
comment نظرات ()

Im Namen des barmherzigen Gottes

مشاهده یادداشت خصوصی

   + تی تی ; ٩:۱٠ ‎ق.ظ ; ٢٦ دی ۱۳٩٤
comment نظرات ()

یاسمین من...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + تی تی ; ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱٩ دی ۱۳٩٤
comment نظرات ()

آمین...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + تی تی ; ٦:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۸ دی ۱۳٩٤
comment نظرات ()

روزای خوبتری تو راهه ...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + تی تی ; ۳:٤٧ ‎ق.ظ ; ٢۸ آذر ۱۳٩٤
comment نظرات ()

معنای روزه داری

مشاهده یادداشت خصوصی

   + تی تی ; ٤:۳٠ ‎ب.ظ ; ۳ تیر ۱۳٩٤
comment نظرات ()

Challeng...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + تی تی ; ٢:٠٧ ‎ب.ظ ; ۳٠ خرداد ۱۳٩٤
comment نظرات ()

need your prayers so badly

مشاهده یادداشت خصوصی

   + تی تی ; ٥:۳٤ ‎ق.ظ ; ٢٩ خرداد ۱۳٩٤
comment نظرات ()
← صفحه بعد